کلید مینیاتوری (MCB) سه فاز

تماس بگیرید

کلید مینیاتوری MCB تک فاز – دو پل – تند کار – 10 کیلوآمپر – رعد

۱۰۸,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری MCB تک فاز – دو پل – تندکار – 6 کیلوآمپر – رعد

۹۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری MCB تک فاز – دو پل – کندکار – 10 کیلوآمپر – رعد

۱۰۸,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری MCB تک فاز – دو پل – کندکار – 6 کیلوآمپر – رعد

۸۹,۰۰۰ تومان۹۹,۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری MCB تک فاز – یک پل – تندکار – 10 کیلوآمپر – رعد

۵۲,۰۰۰ تومان۵۷,۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری MCB تک فاز – یک پل – تندکار – 6 کیلوآمپر – رعد

۴۲,۰۰۰ تومان۴۷,۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری MCB تک فاز – یک پل – کندکار – 10 کیلوآمپر – رعد

۵۲,۰۰۰ تومان۵۷,۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری MCB تک فاز – یک پل – کندکار – 6 کیلوآمپر – رعد

۴۳,۰۰۰ تومان۴۷,۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری MCB سه فاز – چهار پل – تندکار – 10 کیلوآمپر – رعد

۲۱۶,۰۰۰ تومان۲۴۰,۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری MCB سه فاز – چهار پل – تندکار – 6 کیلوآمپر – رعد

۱۷۷,۰۰۰ تومان۱۹۷,۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری MCB سه فاز – چهار پل – کندکار – 10 کیلوآمپر – رعد

۲۱۶,۰۰۰ تومان۲۴۰,۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری MCB سه فاز – چهار پل – کندکار – 6 کیلوآمپر – رعد

۱۷۷,۰۰۰ تومان۱۹۷,۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری MCB سه فاز – سه پل – تندکار – 10 کیلوآمپر – رعد

۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۷۷,۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری MCB سه فاز – سه پل – تندکار – 6 کیلوآمپر – رعد

۱۳۱,۰۰۰ تومان۱۴۵,۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری MCB سه فاز – سه پل – کندکار – 10 کیلوآمپر – رعد

۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۷۷,۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری MCB سه فاز – سه پل – کندکار – 6 کیلوآمپر – رعد

۱۳۱,۰۰۰ تومان۱۴۵,۰۰۰ تومان

لامپ 24 وات حبابی نارون لیان

۶۲,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

لامپ 40 وات استوانه ای نارون لیان

۱۲۴,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

لامپ استوانه ای 50 وات نارون لیان

۱۵۴,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

لامپ اشکی 4 وات

تماس بگیرید

لامپ ال ای دی 12 وات امیران

۲۸,۱۵۰ تومان
افزودن به سبد خرید

لامپ ال ای دی 15 وات امیران

۳۸,۱۳۰ تومان
افزودن به سبد خرید

لامپ ال ای دی 9 وات امیران(کارتونی 100 تایی)

۲,۰۷۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

لامپ ال ای دی 9 وات حبابی نارون لیان

۱۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

لامپ ال ای دی جبابی 20 وات امیران

۵۷,۵۲۰ تومان
افزودن به سبد خرید

لامپ ال ای دی حبابی 12 وات نارون لیان

۲۳,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

لامپ حبابی 15 وات نارون لیان

۳۳,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

محصولات روشنایی و لامپ نارون لیان

تماس بگیرید